Algemeen Webprivacy en Cookiebeleid

Ingangsdatum: 10 januari 2006
Gereviseerd: 21 oktober 2018

Algemeen Webprivacy en Cookiebeleid

Gelieve zorgvuldig door te lezen.

CBRE Group, Inc., samen met zijn dochterondernemingen (gezamenlijk “CBRE”, “we”, “wij” of “ons”), erkennen het belang van het beschermen van uw privacy. Ons Algemene Webprivacy en Cookiebeleid is ontworpen om u te helpen begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens en uw keuzes in het maken van geïnformeerde beslissingen, verzamelen, gebruiken en veiligstellen wanneer u gebruikmaakt van onze internationale openbare websites (gezamenlijk de “Website”). Wij beschrijven ook hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

 1. Algemeen Web privacybeleid
  1. Uw aanvaarding door uw gebruik
  2. De soorten informatie die wij verzamelen
  3. Hoe wij uw informatie gebruiken
  4. Informatie die wij van derden over u ontvangen
  5. Persoonsgegevens die wij delen
  6. Internationale gegevensoverdrachten
  7. Beveiliging
  8. Uw rechten
 2. Cookiesbeleid
  1. Het gebruik van cookies door ons
  2. Volgen van prestaties
  3. Cookies vermijden en uitschakelen
 3. Contact
 1. Algemeen Web privacybeleid

  1. Uw aanvaarding door uw gebruik

   Dit Algemene Web privacybeleid beschrijft hoe CBRE bepaalde persoonsgegevens die het verkrijgt via deze Website verzamelt, gebruikt en openbaart.Let erop dat uw gebruik van deze Website uw kennis en aanvaarding aangeeft van de voorwaarden van dit Algemene Web privacybeleid.Dit Algemene Web privacybeleid is opgenomen in, en maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden, die uw gebruik van de Website over het algemeen regelen.

   Dit Algemene Web privacybeleid zal voortdurend worden beoordeeld ten opzichte van nieuwe technologieën, bedrijfspraktijken en de behoeften van onze klanten. Als wij onze producten en diensten bijwerken en diversifiëren kan dit Algemene Web privacybeleid gaandeweg veranderen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen oordeel delen van dit Algemene Web privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Bezoekers worden aangemoedigd om dit Algemene Web privacybeleid van tijd tot tijd periodiek te bekijken voor updates. Wij zullen proberen om wijzigingen aan dit Algemene Web privacybeleid te plaatsen voordat ze van kracht gaan. Indien wij wezenlijke veranderingen uitvoeren aan dit Algemene Web privacybeleid, zullen wij u hierover per e-mail of via een kennisgeving op de homepage van de website in kennis stellen.

   Uw aanhoudende gebruik van onze Website na het plaatsen van wijzigingen aan deze voorwaarden houdt in dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

  2. De types informatie die wij verzamelen

   Wij hebben verschillende gebieden op de Website (waaronder links naar andere CBRE-websites) waar u persoonsgegevens en andere gegevens aan ons kunt versturen. De soorten persoonsgegevens die wij kunnen verwerven of die u naar keuze aan ons kunt toesturen, zijn:

   • Contactgegevens (zoals naam, postadres of e-mailadres en telefoonnummer)
   • Uw zakelijke informatie (zoals functietitel, afdeling en naam van de organisatie)
   • Accountinformatie
   • Inschrijvingsinformatie
   • Gebruikersnaam en wachtwoord
   • Betaalrekeninginformatie
   • Content die u verstrekt (zoals uw arbeidsverleden en opleidingsachtergrond, opmerkingen, antwoorden op vragen)
   • Unieke identificator van mobiel apparaat
   • Informatie over geolocatie
   • Informatie over uw gebruik van onze websites. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.
  3. Hoe wij uw informatie gebruiken

   Communicaties met u - Aanbiedingen en diensten waarin u interesse heeft getoond:

   Wanneer u deze Website bezoekt of er zakelijke transacties op uitvoert, dient u zich mogelijk te registreren bij ons of wordt u verzocht ons persoonsgegevens en rekeninggegevens te verstrekken. Wanneer u ons deze informatie verstrekt, kunnen wij dergelijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen over de aanbiedingen of diensten waarin u interesse heeft getoond. CBRE heeft een legitiem zakelijk belang om de persoonsgegevens te gebruiken die wij van u verzamelen wanneer u bij ons solliciteert of betrokken bent bij een contractuele zakelijke relatie met CBRE. Daar waar wij ons beroepen op uw toestemming, zullen wij u wensen respecteren wanneer u ons kenbaar maakt dat u niet wilt dat wij deze informatie gebruiken om nader contact met u op te nemen (door naar onze afmeldprocedure te gaan die hieronder wordt beschreven).

   Communicaties met u - Nieuwsbrieven en marketingdoeleinden:

   Om onze gebruikers geïnformeerd te houden over ons laatste nieuws, producten en diensten, kunnen wij - onderhevig aan de geldende wetgeving - e-mails en marketingcommunicaties versturen naar het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt toen u zich registreerde op onze Website of informatie bij ons opvroeg. U moet er rekening mee houden dat wij soms marketingcommunicaties versturen die de producten en diensten van een derde aanbevelen (bijvoorbeeld de producten en diensten van onze zakelijke partners), naast het aanbevelen van onze eigen producten en diensten. Indien u ervoor kiest om zich aan te melden voor een van onze e-maillijsten, nieuwsbrieven of ander promotieaanbod en later besluit dat u dergelijke nieuwsbrieven of promotie-e-mails niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door de instructies op te volgen die staan vermeld in elke e-mail die wij naar u versturen (of door gebruik te maken van de afmeldingsprocedure zoals hieronder beschreven). 

   Andere toepassingen:

   Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over u verwerven ook gebruiken voor de volgende doeleinden:

   • Het creëren en beheren van accounts die u mogelijk bij ons heeft en voor het reageren op uw vragen;
   • Het evalueren van uw interesse in een dienstverband bij CBRE en het hierover contact met u opnemen;
   • Het uitvoeren, evalueren en verbeteren van ons bedrijf (waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicaties; het bepalen van de doeltreffendheid en het optimaliseren van advertenties; het analyseren van onze producten, diensten, websites, mobiele applicaties en ander digitale bedrijfsmiddelen; het faciliteren van de functionaliteit van onze websites, mobiele applicaties en andere digitale bedrijfsmiddelen);
   • Het anonimiseren van persoonsgegevens en het voorbereiden en verschaffen van verzamelde gegevensrapporten waarop geanonimiseerde informatie staat;
   • Het opleggen van onze Algemene Voorwaarden of andere wettelijke rechten;
   • Zoals vereist door geldende wet- en regelgeving of op verzoek van een gerechtelijke procedure of overheidsinstantie die aanspraak maakt op, of bevoegdheid heeft over CBRE.

   Wij kunnen de informatie ook op andere wijzen gebruiken waarvoor wij een specifieke kennisgeving verstrekken op het moment van verzamelen.

  4. Informatie die wij van derden over u ontvangen

   Links naar derden:

   Bij het gebruiken van onze Website kunt u via bepaalde links of acties doorklikken naar producten of diensten die u kunt aanschaffen bij onze partners. Sommige van deze partners kunnen bepaalde informatie met ons delen die u aan hen verstrekt. Door te klikken op een link of actie op onze Website, gaat u ermee akkoord dat wij informatie ontvangen en gebruiken (met uitzondering van creditcardinformatie) die u aan onze partners verstrekt, volgens dezelfde algemene voorwaarden als wanneer u de informatie direct aan ons zou hebben verstrekt. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor een andere website, of hun respectievelijke privacybeleid of hoe zij omgaan met informatie over hun gebruikers. Wij adviseren u ten zeerste om hun privacybeleid te bekijken om te weten te kome hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.

   Gebruik door derden:

   U kunt ook apart uw informatie delen met andere websites of entiteiten, bijvoorbeeld voor het creëren van professionele marketinglijsten, het ontvangen van speciale aanbiedingen en promoties van de bij hen aangesloten bedrijven. Deze websites of entiteiten kunnen akkoord gaan met het delen van uw informatie met ons. Of een derde daadwerkelijk uw informatie met ons deelt en tot in hoeverre ze uw informatie met ons delen, hangt af van hun overeenkomst met ons en hun respectievelijke privacybeleid. CBRE is niet en zal niet verantwoordelijk zijn indien een partner of andere website of entiteit informatie over u verzamelt, gebruikt of deelt in strijd met zijn eigen privacybeleid of de geldende wet.

   Marketinggegevens:

   Wij kunnen marketinggegevens kopen van derden en deze toevoegen aan onze bestaande database om onze advertenties beter te richten en om relevante aanbiedingen te verstrekken waarvan wij denken dat u daar interesse in heeft. Wij kunnen deze marketinggegevens ook in verband brengen met de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons verstrekt.

  5. Persoonsgegevens die wij delen

   Verkopers: 

   Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven die optreden als bevoegde vertegenwoordigers in het leveren van diensten (zoals klant/ondersteuningsdiensten) aan u, die allemaal zijn overeengekomen uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor dergelijke gespecificeerde doeleinden. Elke verkoper moet ermee akkoord gaan redelijke beveiligingsprocedures en praktijken te implementeren en te handhaven die passen bij de aard van de informatie om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaring. Omdat wij internationaal opereren, kunnen wij uw informatie overdragen aan landen of rechtsgebieden die niet hetzelfde niveau aan gegevensbescherming bieden als het land waarin u bent gevestigd. Indien wij een dergelijk overdracht doen, zullen wij of onze verkopers, wat van toepassing is, zorgen voor de juiste beveiligingsmaatregelen zoals vereist door de geldende wetgeving om te waarborgen dat uw informatie beschermd is. Meer informatie over Internationale Gegevensoverdrachten van uw persoonsgegevens staat hieronder vermeld.

   Wettelijk gelieerde entiteiten:

   Indien CBRE fuseert, of in het geval van een overdracht van onze activa’s, Website of activiteiten, kan CBRE uw persoonsgegevens openbaren of overdragen in verband met een dergelijke transactie. Bij een dergelijke overdracht zal CBRE u informeren via e-mail of door het plaatsen van een opvallende kennisgeving op onze Website 30 dagen voorafgaand aan een dergelijke wijziging van eigendom van CBRE, die zou leiden tot een wijziging van beheer van uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met bij CBRE aangesloten bedrijven om diensten aan u te kunnen leveren of aanbieden.

   Wettelijk opgelegde openbaring: 

   Wij zullen uw persoonsgegevens ook openbaren wanneer wij dit volgens de wet verplicht zijn te doen, bijvoorbeeld in reactie op een beschikking of dagvaarding van de rechtbank of een andere wettelijke verplichting, in reactie op wettelijke verzoeken door openbare autoriteiten, om te voldoen aan de nationale veiligheid of vereisten van wethandhavingsinstanties, of in speciale gevallen waar wij een reden hebben om te geloven dat het openbaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het identificeren van, contact opnemen met of het instellen van een rechtsvordering tegen iemand die onze rechten of eigendommen schendt of verstoort (ongeacht of dit bedoeld of onbedoeld is). 

   Faillissement: 

   U dient er ook van op de hoogte te zijn dat het recht inzake redelijkheid en billijkheid, zoals de Amerikaanse Faillissementsrechtbanken onder bepaalde omstandigheden de bevoegdheid kan hebben toestemming te geven voor het delen of overdragen van uw persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming.

  6. Internationale gegevensoverdrachten

   Toestemming voor verwerking in de VS en elders door registratie op deze Website 

   CBRE is een internationaal bedrijf. Wij kunnen de persoonsgegevens die wij van u verzamelen overdragen aan ontvangers en uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld, waaronder de Verenigde Staten en elders met mogelijk minder strenge gegevensbeschermingswetten dan die gelden in het land waarin u oorspronkelijk de informatie verstrekte. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, begrijpt u volledig en geeft u uw ondubbelzinnige toestemming voor de overdracht en het verwerken van dergelijke persoonsgegevens in de Verenigde Staten en andere landen of gebieden.

   Wanneer wij uw informatie overdragen naar andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld, zullen wij de informatie beschermen zoals beschreven in dit Algemene Webprivacy en Cookiebeleid of zoals is bekendgemaakt aan u op het moment dat de gegevens werden verzameld (bijvoorbeeld via programmaspecifieke privacykennisgevingen) en zullen wij voldoen aan alle van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetten bij het uitvoeren van dergelijke overdrachten. Met name Amerikaanse bedrijven aangesloten bij CBRE hebben een EU-VS Privacy Shield en Zwitserland-VS Privacy Shield certifiering en CBRE heeft standaard contractbepalingen van de EU uitgevoerd ten aanzien van persoonsgegevens die worden verzameld in de Europese Economische ruimte en overgedragen aan CBRE in de Verenigde Staten en elders.

   Indien u bezwaar maakt tegen het overdragen of gebruiken van uw persoonsgegevens op deze manier, dient u zich niet te registreren voor of gebruik te maken van de Website.

   Privacy Shield certificering: 

   CBRE voldoet aan het EU-US Privacy Shield kader en het Swiss - US Privacy Shield kader zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel ten aanzien van persoonsgegevens die worden verzameld door bij CBRE aangesloten bedrijven of zakelijke klanten gevestigd in de Europese Economische Ruimte en/of Zwitserland en overgedragen aan CBRE, Inc. en aan zijn in de Verenigde Staten gevestigde aangesloten bedrijven waarin het een 100% belang heeft, waaronder CBRE Global Investors LLC, CBRE GCS Inc. (Puerto Rico Employees), CBRE Clarion Securities, LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Capital Markets of Texas, LP, CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., Trammell Crow Company LLC, en CBRE Technical Services, LLC in de Verenigde Staten (“CBRE US”). Dit Algemene Web privacybeleid is een aanvulling op de gegevensbeschermingskennisgevingen die klanten en klantencontracten kunnen hebben ontvangen. CBRE heeft aan het Ministerie van Handel bevestigd dat het zich houdt aan de Privacybeschermingsbepalingen van kennisgeving, keuze, rekenschap voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en beperking tot het doel, toegang, beroep, handhaving en aansprakelijkheid. Indien er een strijdigheid is tussen de voorwaarden van dit Algemene Web privacybeleid en de Privacy Shield-bepalingen, zullen de Privacybepalingen gelden. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om ons certificaat te zien, gaat u naar https://www.privacyshield.gov. CBRE is onderworpen aan onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission omdat het verband houdt met handhaving van de Privacy Shield-vereisten.  

   Onafhankelijk beroep van klachten over Privacy Shield

   Conform de bepalingen van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield, zet CBRE zich in om klachten over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EU met vragen of klachten inzake het Privacy Shield-beleid, moeten eerst contact opnemen met CBRE op: [email protected].

   Verder verbindt CBRE zich ertoe onopgeloste Privacy Shield-klachten door te verwijzen naar JAMS, een alternatieve partij in geschillenbeslechting die is gevestigd in de Verenigde Staten. Indien u geen tijdige kennisgeving van ons ontvangt over uw klacht, of indien wij uw klacht niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u contact opnemen met of gaan naar https://www.jamsadr.com voor meer informatie of voor het indienen van een klacht. De diensten van JAMS worden kosteloos aan u verstrekt. U heeft onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om een beroep te doen op een bindende arbitrage voor klachten ten aanzien van Privacy Shield-naleving die niet door JAMS wordt opgelost. Voor aanvullende informatie over bindende arbitrage, gaat u naar: https://www.privacyshield.gov.

   Verdere overdrachten:

   In het kader van een verdere overdracht is CBRE verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke informatie die zij ontvangt in het kader van het Privacy Shield en draagt zij vervolgens over aan een derde partij die namens haar optreedt als agent. CBRE blijft op grond van de Privacy Shield Principles aansprakelijk indien haar agent dergelijke persoonsgegevens verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming is met de Principles, tenzij CBRE bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

  7. Beveiliging

   CBRE streeft ernaar de beveiliging van uw persoonsgegevens en uw keuzes voor het beoogde gebruik te beschermen. Wij maken gebruik van Secure Socket Layers of SSL-technologie om het versturen van gevoelige persoonsgegevens zoals uw creditcardnummer te beschermen. Wij slaan uw persoonsgegevens op een beveiligde server op en gebruiken procedures die ontwikkeld zijn om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen tegen onbevoegd gebruik, vernietiging, gebruik, modificatie of openbaring.

   Hoewel wij commercieel redelijke beveiligingsvoorzorgsmaatregelen nemen (en vereisen dat onze externe dienstleveranciers dit ook doen) ten aanzien van uw persoonsgegevens die zijn verzameld en opgeslagen op de Website, kunnen wij door de open aard van het internet niet garanderen dat alle uw persoonsgegevens opgeslagen op onze servers, of overgedragen naar en van een gebruiker, volledig vrij is van onbevoegde toegang en wij vrijwaren ons van elke aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, onbevoegde toegang, schade, onderschepping van gegevens of communicaties. Door gebruik te maken van de Website erkent u dat u deze risico’s kent en ermee akkoord gaat.

  8. Uw Rechten

   Marketingcommunicaties:

   Wanneer u zich registreert op deze Website, kunnen wij u vragen of u e-mail en elektronische communicaties van ons wenst te ontvangen, zoals aanbiedingen, nieuws, rapporten en andere promotionele communicaties. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van dergelijke communicaties op elk gewenst moment intrekken of zich hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen via onderstaande wijze. Wij zijn ook bezig deze Website te verbeteren met een privacy voorkeurenpagina, zodat u zelf kunt beheren welke communicaties u van ons wenst te ontvangen.

   U kunt contact met ons opnemen: (a) per telefoon, op +1 877 227 3330; (b) per fax, op +1 212 6187085; (c) door de instructies voor afmelden of uitschrijven te volgen die staan vermeld in de tekst van elke marketinge-mail van ons; (d) door ons hierover een e-mail te sturen aan [email protected], inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door “verwijderen” in de onderwerpregel te schrijven, of (e) per post, bericht aan CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, ter attentie van: Global Director, Data Privacy.

   Indien u bent gevestigd in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected], inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door “verwijderen” in de onderwerpregel te schrijven.

   Indien u bent gevestigd in Azië of de Pacific, kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected], inclusief een kopie van de e-mail die u heeft ontvangen en door “verwijderen” in de onderwerpregel te schrijven.

   Uw keuze om geen nieuwsbrieven of promotie- en marketingcorrespondentie van ons te ontvangen, zal niet: (i) uitsluiten dat wij via e-mail of op andere wijze met u corresponderen over uw bestaande of vroegere relatie met ons, en (ii) uitsluiten dat wij, inclusief onze werknemers, opdrachtnemers, agenten en andere vertegenwoordigers toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze inzien tijdens het onderhouden en verbeteren van de Website.

   Bezwaar maken tegen of afmelden van directe marketing:

   U kunt zich afmelden voor of bezwaar maken tegen directe marketing van ons; of een correctie aanvragen of bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die via de Website zijn verzameld, door hiervoor een schriftelijk verzoek te sturen naar (a) [email protected] of (b) [email protected] indien u bent gevestigd in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, of (c) [email protected] indien u bent gevestigd in Azië Pacific.

   Toegang tot uw persoonsgegevens aanvragen en andere rechten:

   U kunt ook een verzoek indienen tot het inzien, toegang krijgen, corrigeren, verwijderen, blokkeren of bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt door hiervoor een verzoek in te dienen via CBRE’s portal voor rechten van gegevensbetrokkenen of door uw verzoek in te dienen bij [email protected]. 

   Onafhankelijk beroep voor klachten over Privacy Shield:

   Informatie over een onafhankelijk beroep voor klachten over Privacy Shield vindt u hierboven.

 2. ookiebeleid - Automatische verzameling van gegevens

  Door op onze Website te browsen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

  Wat is een Cookie: Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer, telefoon of ander apparaat plaatst, met informatie over uw wijze van navigeren op die website. Cookies maken browsen mogelijk en maken het gebruiksvriendelijker. Een cookie bevat de naam van de server waarvan het afkomstig is, het expiratietijdstip van het cookie en een waarde - gewoonlijk een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Cookies leiden niet tot toegang tot of schade aan uw computer.

  1. B. Ons gebruik van cookies

   Hoe wij cookies gebruiken:

   Wanneer u onze Website bezoekt, maken wij gebruik van cookies om vast te stellen dat u een geldige gebruiker bent, om ervoor te zorgen dat niemand anders tegelijkertijd kan inloggen op uw account vanaf een andere computer en om ons te helpen u beter van dienst te zijn op basis van uw registratievoorkeuren. Wij kunnen ook cookies gebruiken voor het faciliteren van promoties en vragenlijsten die wij verstrekken.

   Cookies worden niet gebruikt voor het opslaan van gevoelige gegevens:

   De cookies die wij gebruiken, slaan geen gevoelige persoonsgegevens op zoals uw adres, uw wachtwoord of uw creditcardgegevens.

   De belangrijkste cookies die wij gebruiken: 

   Hier is een lijst met de belangrijkste cookies die wij gebruiken en de redenen waarvoor wij ze gebruiken:

   Type cookie Naam Doel Aflooptijd
   Analyses _utma Wordt gebruikt om anonieme gegevens over uw bezoek te registreren. Deze informatie gaat in verzamelde vorm naar ons Google Analytics-account. Wij delen deze gegevens op geen enkele wijze. 2 jaar
   Analyses
   _utmb
   Zelfde als hierboven.
   30 minuten
   Analyses
   _utmc Zelfde als hierboven.
   Wanneer u uw browser sluit
   Analyses _utmz Zelfde als hierboven. 6 maanden
   Analyses
   MF_gebruiker Deze cookie stelt voor analysedoeleinden vast of de gebruiker terugkeert of de website voor de eerste keer bezoekt. Dit wordt eenvoudigweg gedaan via een ja/nee-schakelaar - er wordt geen verdere informatie over de gebruiker opgeslagen. 90 dagen
   Analyses _GA Zorgt ervoor dat webanalyses unieke gebruikers kunnen identificeren in browsersessies, maar het kan geen unieke gebruikers bij verschillende browsers of apparaten identificeren. 90 dagen
   Analyses _Gid Zie andere sectie 'Analyses _GA'. 90 dagen
   Analyses SC_ANALYTICS_
   GLOBAL_COOKIE
   Herkent herhaalbezoeken van één anonieme gebruiker op meerdere CBRE-websites. 1 jaar
   Prestatie Adrum
   Prestatiecookie voor technisch toezicht op de serverbelasting. Bij het sluiten van de sessie
   Prestatie ASP.NET_SessionId Verzamelt en rapporteert niet-identificeerbare informatie in verzamelde vorm, die gebruikt kan worden om te rapporteren over de prestatie op de website en om inzichten te verschaffen over hoe de website momenteel wordt gebruikt en hoe dit kan worden verbeterd. 1 jaar
   Status gebruikerslogin GRG_jwtToken Stelt vast of een gebruiker is ingelogd op de CBRE Global Research Gateway. De login houdt 90 dagen stand of tot de gebruiker uitlogt.
   90 dagen
   Status gebruikerslogin auth_id_token Stelt vast of een gebruiker bevoegd is middels Single Sign On en in staat is om CBRE Research te downloaden.
   90 dagen
  2. Volgen van prestaties

   Wij gebruiken soms cookies evenals volgtechnologie, zoals web bakens, in de promotie-e-mails die wij naar onze leden sturen of de advertenties voor onze Website. Deze prestatie volginstrumenten helpen ons te volgen of een e-mailontvanger een bepaalde gebeurtenis heeft voltooid, zoals het inschrijven voor een gratis proefperiode. Dergelijke informatie is niet-persoonlijk identificeerbaar en wordt in samengevoegde vorm verzameld. Wij maken soms gebruik van externe dienstverleners om ons te helpen bij het volgen van activiteit binnen onze Website. Deze externe partijen maken gebruik van tijdelijke cookies en/of web bakentechnologie om deze vorm van volgen te faciliteren, maar de gegevens worden niet gevolgd op een persoonlijk identificeerbare wijze. Derden waarvan de producten of diensten toegankelijk zijn op onze Website kunnen ook gebruikmaken van cookies, en wij adviseren u om hun privacybeleid te controleren op informatie over hun cookies en andere privacypraktijken.

  3. Cookies vermijden en uitschakelen

   Het gebruik van cookies op deze Website vermijden: Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken op uw apparaten, moet u voordat u op onze Website gaat navigeren, eerst het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de opgeslagen cookies in uw browser die verband houden met deze Website verwijderen.

   Verder gebruik van cookies uitschakelen en voorkomen: U kunt op elk gewenst moment cookies op deze Website beperken, blokkeren of verwijderen door de configuratie van uw browser te wijzigen. Hoe u dit moet doen en meer informatie over cookies, vindt u op: www.allaboutcookies.org.Bovendien kunt u, omdat elke browser andere instellingen en configuraties heeft, de cookie-instellingen gewoonlijk aanpassen in het menu “Voorkeuren” of “Tools”. Het menu “Help” van uw browser kan aanvullende informatie verstrekken.

 3. Contact

  Het staat u altijd vrij contact met ons op te nemen als u vragen heeft of zich zorgen maakt over dit Algemene Web privacybeleid, indien u vragen of een probleem heeft ten aanzien van ons gebruik van de Website, of indien u uw persoonsgegevens wilt uitsluiten van onze directe marketingdoeleinden. Onze standaard bedrijfspraktijk is om communicaties van onze Websitebezoekers te bewaren om ons te helpen ieder van u beter van dienst te zijn. 

  U kunt contact met ons opnemen, door een e-mail te sturen naar [email protected] of door een brief te schrijven naar 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, VS, ter attentie van: Global Director, Data Privacy. 

  Bezoekers in Europa, het Midden-Oosten of Afrika:

  Indien u bent gevestigd in Europa, het Midden-Oosten of Afrika kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected] of schrijven naar St. Martins Court, 10 Paternoster Row, Londen EC4M 7HP, Verenigd Koninkrijk, ter attentie van: EMEA Director, Data Privacy.

  Bezoekers in Azië of de Pacific:

  Indien u bent gevestigd in Azië of de Stille Zuidzee, kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected] of een brief schrijven naar 40/F GT Tower International, 6813 Ayala Ave. cor H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipijnen 1227, ter attentie van: APAC Senior Manager, Data Privacy.